Dron

Fotografiu veľmi rád tvorím aj z iného zorného uhlu, kedy sa mi vytvára úplne iný pohľad na svet. Použitím dronu viem každé jedno fotenie doplniť aj o fotografie z vtáčej perspektívy. 

Máte záujem o fotografie dronom?

Kontaktujte ma a spoločne si preberieme všetky detaily a zodpovieme všetky otázky.